SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

1.03.2023

No 2023.gada 1.janvāra OIK vērtība – 0 EUR/MWh, no 2023.gada 1.maija – OIK atcelta

Lasīt vairāk
Kas ir obligātais iepirkums?

Kas ir obligātais iepirkums?

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem.

Vidējā OI komponente (no 01.01.2023.):

0,00 EUR centi/kWh

OI iepirktā elektroenerģija (2023):

66 GWh

Elektrostaciju uzstādītā jauda (2023):

887 MW

Koģenerācijas komponente:

0,00 centi/kWh

Atjaunojamo energoresursu komponente:

0,00 centi/kWh

Vidējā jaudas komponente:

0,00 centi/kWh
Ražotājiem

Ražotājiem

1. Iesniegums

Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums
 • pielikumi (atbilstoši elektrostacijas veidam)

Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencēta sistēmas operatora tīkliem. Informācija par pieslēgumu pieejama šeit.

Iesniedzamo dokumentu apraksts pieejams šeit.

2. Atbilstības izvērtēšana

Lēmumu par līguma slēgšanu pieņem pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

3. Līguma slēgšana

Ar kandidātiem sazināsimies personīgi. Līguma parakstīšana tiek organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

Tipveida līgumi atbilstoši elektrostacijas veidam

Par mums

Par mums

Mērķis – veikt obligātā iepirkuma administrēšanas funkcijas

100% kapitāldaļas pieder AS “Latvenergo”

Darbība uzsākta 01.04.2014

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

EPT statūti

Mūsu vērtības

SIA „Enerģija publiskais tirgotājs” savā rīcībā un attiecībā uz klientiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību īsteno šādas vērtības:

 • ATBILDĪBA
  Uz mums var paļauties – par katru veicamo darbu uzņemamies personisku atbildību.
 • EFEKTIVITĀTE
  Mēs rīkojamies profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus.
 • ATVĒRTĪBA
  Mēs esam pretimnākoši un atklāti, veicinām pieredzes apmaiņu, esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām

Darbības pamatprincipi

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbojas, ievērojot gan augstus profesionālās darbības ētikas principus, gan normatīvo aktu prasības. Savā darbība veicinām informācijas atklātību un caurskatāmību gan attiecībā uz obligātā iepirkumu, gan sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem.

Ziedojumi un dāvinājumi

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Organizatoriskā struktūra

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir nodarbināti četri darbinieki, tajā skaitā: uzņēmuma vadītājs, divi pilna darba laika darbinieki un viens nepilna darba laika darbinieks.


Andris Cakuls

Valdes priekšsēdētājs
Pilnvaru termiņa sākums: 25. 02. 2014.

A. Cakuls (dzim. 1959.g.) darba pieredzi Latvenergo koncernā uzsācis 1988. gadā, filiāles „Ziemeļu elektriskie tīkli” Valkas tīklu rajona Energokontroles iecirknī, energokontroles inspektora amatā. Tālākā specializācija saistīta ar elektroenerģijas tirdzniecību un finanšu jomu, strādājot par finanšu direktoru, vēlāk elektroenerģijas vairumtirdzniecības direktoru, šajā amatā vadot arī Latvenergo kā publiskā tirgotāja funkciju elektroenerģijas iepirkumā no ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī nodrošinot elektroenerģijas tirdzniecību biržā. Šī amata pienākumus A. Cakuls veic arī šobrīd, paralēli SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” Valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai. No 2000. līdz 2008. gadam A. Cakuls papildus veic arī AS „Rīgas Siltums” Padomes locekļa un divus gadus arī Padomes priekšsēdētāja pienākumus.1982. gadā A. Cakuls ieguvis inženiera – elektriķa diplomu Rīgas Politehniskajā Institūtā (šobrīd Rīgas Tehniskā Universitāte), savukārt 2003. gadā absolvējis Rīgas Starptautisko Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA). 

Valdes nolikums

2024

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2024.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2023

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2023.gada pārskats  (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2023.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2023.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2023.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)


2022

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada pārskats  (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2021

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada pārskats (pdf)

 AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2020

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada pārskats (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2019

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada pārskats (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf

2018

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada pārskats (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2017

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada pārskats (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2016

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016. gada pārskats (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2015

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015. gada pārskats (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

2014

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2014. gada pārskats (pdf)

Kontakti

Kontakti

Kontakti un rekvizīti


Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: (+371) 67723777

Nosaukums: SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Reģistrācijas Nr.: 40103762700

PVN reģistrācijas Nr.: LV40103762700

Kā mūs atrast