Izcelsmes apliecinājumi

2024.gada 18.jūnijā SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” organizē elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoli. Pārdošanai tiks nodoti izcelsmes apliecinājumi 677 374 MWh apjomā. SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdod izcelsmes apliecinājumus, kas apliecina valsts obligātā iepirkuma ietvaros realizētās elektroenerģijas izcelsmi.

– izsoles noteikumi ( latviešu un angļu valodā);

– dalībnieka anketa ( latviešu un angļu valodā);

– izsoles piedāvājuma veidlapa Excel failā ( latviešu un angļu valodā);

– izsoles specifikācija Excel failā ( latviešu un angļu valodā);

– EECS tipveida līguma forma ( latviešu un angļu valodā).


Kontaktinformācijai: trading@latvenergo.lv