Izcelsmes apliecinājumi


SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” ektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsolē, kas notika 2023.gada 21.martā, izsolīja dažādu tehnoloģiju izcelsmes apliecinājumus 542 353 MWh apjomā, pārdodot 542 190 MWh par kopējo summu 482 175,02 EUR. 

– Izsoles rezultāti (latviešu un angļu valodā); 

Kontaktinformācijai: trading@latvenergo.lv