Izcelsmes apliecinājumi

 

2023.gada 21.martā SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” organizē elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoli. Pārdošanai tiks nodoti izcelsmes apliecinājumi 542353 MWh apjomā. SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdod izcelsmes apliecinājumus, kas apliecina valsts obligātā iepirkuma ietvaros realizētās elektroenerģijas izcelsmi.

 

– Izsoles noteikumi (latviešu un angļu valodā);

– Dalībnieku anketa (latviešu un angļu valodā);

– Izsoles piedāvājuma veidlapa Excel failā (latviešu un angļu valodā);

– Izsoles specifikācija Excel failā (latviešu un angļu valodā);

– EESC tipveida līguma forma (latviešu un angļu valodā).

 

kontaktinformācijai: trading@latvenergo.lv