Vēlies salīdzināt maksājumus par OIK tagad un pēc izmaiņām? Atvērt kalkulatoru
parralax_main_img

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

17.11.2017
No 2018.gada sagaidāma OIK samazināšanās
Lasīt vairāk
parralax-what-is-img

Kas ir obligātais iepirkums?


 Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas paredz tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem.

parralax-what-is-icon-1Vidējā OI komponente (no 01.01.2018):

2,579 EUR centi/kWh


parralax-what-is-icon-4OI iepirktā elektroenerģija (2016):

1 503 GWh


parralax-what-is-icon-5OI apmaksātā jauda (2016):

1 062 MW


kogeneracijas-komponenteKoģenerācijas komponente:

0,434 centi/kWh


Atjaunojamo-energoresursu-komponenteAtjaunojamo energoresursu komponente:

1,029 centi/kWh


jaudas_komponenteVidējā jaudas komponente:

1,116 EUR centi/kWhVairāk par OI
manufact-main-icon

Ražotājiem


 • Pieteikšanās
 • Tipveida līgumi
 • Noderīgas saites

1. Iesniegums


Lai noslēgtu līgumu ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums
 • pielikumi (atbilstoši elektrostacijas veidam)

Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencēta sistēmas operatora tīkliem. Informācija par pieslēgumu pieejama šeit.

Iesniedzamo dokumentu apraksts pieejams šeit.

2. Atbilstības izvērtēšana


Lēmumu par līguma slēgšanu pieņem pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

3. Līguma slēgšana


Ar kandidātiem sazināsimies personīgi. Līguma parakstīšana tiek organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Tipveida līgumi atbilstoši elektrostacijas veidam


parralax-round-icon-1 Koģenerācija parralax-round-icon-2Biogāze/ Biomasa parralax-round-icon-3Hidroelektrostacijas parralax-round-icon-4Vēja
parralax-round-icon-5Vēja (balansējoša)

 

Vairāk par pieteikšanos
parralax-aboutus-main-icon

Par mums


 • Vispārīgi fakti
 • Par uzņēmumu
 • Valde
 • Pārskati
 • about-us-icon-1Mērķis – veikt obligātā iepirkuma administrēšanas funkcijas
 • about-us-icon-2100% kapitāldaļas pieder
  AS “Latvenergo”
 • about-us-icon-3Darbība uzsākta 01.04.2014
 • about-us-icon-47 darbinieki
 AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

Mūsu vērtības

AS „Enerģija publiskais tirgotājs” savā rīcībā un attiecībā uz klientiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību īsteno šādas vērtības:

about-us-check ATBILDĪBA
Uz mums var paļauties – par katru veicamo darbu uzņemamies personisku atbildību.

about-us-check EFEKTIVITĀTE
Mēs rīkojamies profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus.

about-us-check ATVĒRTĪBA
Mēs esam pretimnākoši un atklāti, veicinām pieredzes apmaiņu, esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām

Darbības pamatprincipi

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbojas, ievērojot gan augstus profesionālās darbības ētikas principus, gan normatīvo aktu prasības. Savā darbība veicinām informācijas atklātību un caurskatāmību gan attiecībā uz obligātā iepirkumu, gan sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem.

Ziedojumi un dāvinājumi

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Organizatoriskā struktūra

AS „Enerģija publiskais tirgotājs” nodarbināti 7 darbinieki, tajā skaitā Valde, Virzienu direktori un Obligātā iepirkuma nodrošinājuma funkcija.

Atalgojuma pamatprincipi

about-us-check Atalgojums ir atkarīgs no veicamā darba rakstura un apjoma, darbinieka izglītības, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības un individuālo mērķu sasniegšanā.

about-us-check Konkurētspēja, ņemot vērā atalgojuma līmeni darba tirgū.

ATALGOJUMA STRUKTŪRA

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” atalgojuma struktūru veido nemainīgā daļa un mainīgā daļa.

about-us-check Atalgojuma nemainīgās daļas komponentes ir mēneša amatalga, piemaksas (pēc Darba likuma vai Darba koplīguma), atvaļinājuma pabalsts, garantētie sociālie pabalsti un iemaksas pensiju fondā.

Atalgojuma mainīgās daļas komponentes :

about-us-check prēmija par darba pienākumu kvalitatīvu izpildi – īstermiņa prēmija, kas tiek izmaksāta par ikdienas darba pienākumu nevainojamu un kvalitatīvu izpildi pēc speciāli apstiprinātiem kritērijiem reizi ceturksnī (attiecas uz pilnas slodzes darbiniekiem);

about-us-check prēmija par īpašu uzdevumu izpildi – neregulāra, individuāla prēmija par izcilā kvalitātē, pirms noteiktā termiņa veiktu projektu vai izcila gada rezultātu sasniegšanu;

about-us-check motivēšanas shēma ilgtermiņā – ilgtermiņa motivēšanas shēmas (uzkrājošā apdrošināšana, iemaksas trešajā pensiju līmenī).

 

a_cakuls

Andris Cakuls

Valdes priekšsēdētājs
Pilnvaru termiņa sākums: 25. 02. 2014.

A. Cakuls (dzim. 1959.g.) darba pieredzi Latvenergo koncernā uzsācis 1988. gadā, filiāles „Ziemeļu elektriskie tīkli” Valkas tīklu rajona Energokontroles iecirknī, energokontroles inspektora amatā. Tālākā specializācija saistīta ar elektroenerģijas tirdzniecību un finanšu jomu, strādājot par finanšu direktoru, vēlāk elektroenerģijas vairumtirdzniecības direktoru, šajā amatā vadot arī Latvenergo kā publiskā tirgotāja funkciju elektroenerģijas iepirkumā no ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī nodrošinot elektroenerģijas tirdzniecību biržā. Šī amata pienākumus A. Cakuls veic arī šobrīd, paralēli AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” Valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai. No 2000. līdz 2008. gadam A. Cakuls papildus veic arī AS „Rīgas Siltums” Padomes locekļa un divus gadus arī Padomes priekšsēdētāja pienākumus.1982. gadā A. Cakuls ieguvis inženiera – elektriķa diplomu Rīgas Politehniskajā Institūtā (šobrīd Rīgas Tehniskā Universitāte), savukārt 2003. gadā absolvējis Rīgas Starptautisko Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

 

2017

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2016

AS  „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016. gada pārskats (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2015

AS  „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015. gada pārskats (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2014

AS  „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2014. gada pārskats (pdf)


ept-contacts-ikona

Kontakti


 

Kontakti un rekvizīti


 

parralax-contacts-1Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

 

parralax-contacts-2Tālrunis: (+371) 67723777

 

parralax-contacts-3E-pasts: info@eptirgotajs.lv

 

parralax-contacts-4Nosaukums: AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
Reģistrācijas Nr.: 40103762700
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103762700

 

Kā mūs atrast