SPRK apstiprina zemākas jaudas komponentes norēķiniem par elektroenerģiju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, pamatojoties uz EPT aprēķinu, ir apstiprinājusi zemākas jaudas komponentes patērētāju norēķiniem par elektroenerģiju.
Jaudas komponentes samazinājumu visiem lietotājiem atkarībā no sprieguma un patēriņa nodrošina AS “Latvenergo” lēmums saņemt samazinātu garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijās Rīgas TEC-1 un TEC – 2 uzstādīto elektrisko jaudu.
Līdz ar to jaudas komponentes no 1. jūlija ir par 27,8% zemākas nekā līdz šim visās sprieguma un patēriņa līmeņa grupās. Jaudas komponente ir viena daļa no kopējā maksājuma par OIK.
Apstiprinātā obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējā vērtība samazināta no 25,79 EUR/MWh līdz 22,68 EUR/MWh. Līdz ar Regulatora pieņemto lēmumu gala maksājums par OIK samazināsies visām lietotāju grupām.
Kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas, no kurām viena ir fiksēta, savukārt otra mainās proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidojas proporcionāli patērētajai elektroenerģijai, savukārt fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.

 

Apstiprinātās jaudas komponentes:

– mājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 8,69 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 22,43 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 1,40 EUR/A/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku, 0,4 kV līnijas: 6,14 EUR/A/gadā;

– vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 8,69 EUR/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes, 0,4 kV līnijas: 6,28 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 4,38 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 6,12 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku, 0,4 kV kopnes: 7,20 EUR/A/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV līnijas: 12,32 EUR/kW/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV kopnes: 16,10 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās, 110 kV līnijas: 3,94 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs, 110 kV kopnes: 4,70 EUR/kW/gadā.