SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” uzsāk elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu tirdzniecību OIK izmaksu mazināšanai

2021.gada 29.septembrī SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” organizē Latvijā pirmo elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoli. Pārdošanai tiks nodoti izcelsmes apliecinājumi 322 023 MWh apjomā. SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdod izcelsmes apliecinājumus, kas apliecina valsts obligātā iepirkuma ietvaros realizētās elektroenerģijas izcelsmi.

No izcelsmes apliecinājumu pārdošanas gūtos ieņēmumus SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” izmantos, lai mazinātu kompensējamās izmaksas virs tirgus cenas obligātā iepirkuma ietvaros, kuras sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji caur obligātā iepirkuma komponenti (OIK).

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kas pierāda elektroenerģijas ražošanai izmantotos resursus un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju. Izcelsmes apliecinājumu var nopirkt atsevišķi no elektroenerģijas un to iespējams nodot tālāk no viena īpašnieka citam ar mērķi,  lai apliecinājuma īpašnieks varētu pierādīt elektroenerģijas izcelsmi.  Piemēram, ja elektroenerģijas patērētājs vēlas dokumentāli apliecināt, ka patērē tikai no atjaunojamās enerģijas vai augstas efektivitātes koģenerācijas procesā saražotu elektroenerģiju, patērētājs var pirkt elektroenerģiju tirgū un papildus iegādāties elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus, tādējādi apliecinot, ka patērē “zaļu” elektroenerģiju.

Viens izcelsmes apliecinājums atbilst 1 MWh saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas un ir derīgs līdz 12 mēnešus pēc ražošanas perioda beigām.

Lai ražotājs iegūtu saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un tiesības tos pārdot, ir nepieciešams veikt ražošanas vienības sertifikāciju, ko veic neatkarīgs akreditēts auditors.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām Latvijā elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus no 2020. gada 1. decembra sāka izdot Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijas (AIB – Association of Issuing Bodies) sertificētais Latvijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls”.

Plašāka informācija par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoli pieejama SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapas sadaļā Izcelsmes apliecinājumi.

 

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pienākumu – saņemt un pārdot saražoto elektroenerģiju no ražotājiem, kuri pārdod no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā iegūtu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

Andris Cakuls
SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs