Regulators apstiprina obligātā iepirkuma komponenti līdzšinējā apmērā arī 2017.gadā

16. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprināja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegto obligātā iepirkuma (OI) komponenšu aprēķinu, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Kopējā obligātā iepirkuma komponente (OIK) nepalielināsies un būs 2,679 centi par kilovatstundu (kWh), taču mainījies  koģenerācijas un atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars kopējā OIK:

– OI komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā ar dabas gāzi, ir samazinājusies par  27.1% un būs 1,185 centi/kWh;

– OI komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER,  palielinājusies par 41.7% un būs 1,494 centi/kWh.

Lai gan ik gadu darbu uzsāk jaunas nelielas jaudas subsidējamas elektrostacijas, ar valsts budžeta mērķdotācijas palīdzību, ko finansē no  staciju īpašnieku veiktajiem maksājumiem valsts budžetā, izdodas ierobežot OIK pieaugumu. Lielāko finansējuma daļu nodrošina koģenerācijas staciju – Rīgas TEC īpašnieka AS “Latvenergo” dividendes un subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) maksājumi.

Kopumā 2016.gadā OI apjoms ir pieaudzis par 5%, jo 2015.gadā darbību uzsākušās stacijas ir darbojušās pilnu kalendāro gadu, turklāt pērn ekspluatācijā ir nodotas jaunas stacijas ar kopējo jaudu 18.3 MW. Tomēr labākas tirgus konjunktūras dēļ, ko galvenokārt noteica gāzes tirdzniecības cenu samazinājums,  nodrošinot zemākas OI iepirkuma cenas,  kā arī lielo koģenerācijas staciju veiksmīgas tirgus darbības dēļ,  OI kompensējamās izmaksas ir samazinājušās par 18 milj. EUR salīdzinājumā ar 2015.gadu.

Lielāko OI atbalstu 2016.gadā, rēķinot pēc SEN nomaksas,  uz vienu saražoto kilovatstundu ir saņēmušas mazās hidroelektrostacijas (12,8  centi/kWh), biogāzes stacijas (11,4 centi/kWh), savukārt  mazāko – Rīgas TEC (3,9 centi/kWh).

OIK maksā ikviens elektroenerģijas lietotājs, to aprēķina un  nosaka vienreiz gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām. Regulators apstiprina OIK, kas kompensē OI radītos izdevumus 2016.gadā.

 

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” no 2014. gada 1. aprīļa pilda publiskā tirgotāja pienākumus. Tam normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi iepirkt elektroenerģiju, kā arī veikt jaudas maksājumus ražotājiem, kuri ir ieguvuši tiesības uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem un efektīvās koģenerācijas procesā.