Paredzams, ka no 2016.gada 1.aprīļa obligātā iepirkuma komponente nemainīsies

Apkopojot datus par 2015. gada elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OI) izmaksām, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”  ir aprēķinājusi un šodien iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai jaunās obligātā iepirkuma komponentes (OIK), kas stāsies spēkā 2016. gada 1.aprīlī.

Jauno OIK aprēķinā AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”  ir ņēmusi vērā mērķdotāciju OIK samazināšanai, līdz ar to paredzams, ka kopējā obligātā iepirkuma komponente ar 2016. gada 1.aprīli nemainīsies un būs 2,679 centi/kWh.

2015. gada 1.janvārī Latvijā elektroenerģijas tirgus ir pilnībā atvērts, tādējādi spēkā esošo OIK komponenti maksā ikviens elektroenerģijas lietotājs. SPRK iesniegtie aprēķini paredz, ka arī no šā gada 1.aprīļa OIK maksājums ne juridiskiem klientiem, ne arī mājsaimniecībām ikmēneša elektroenerģijas rēķinā nepieaugs. OIK pieauguma ierobežošanas mehānisms, ko finansē no subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieņēmumiem un AS “Latvenergo” dividendēm, ir nodrošinājis, ka OIK jau trešo gadu nav pieaugusi. No 2016.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31. martam valsts mērķdotācijās OIK  pieauguma ierobežošanai izmaksās 78.9 milj. EUR, no kuriem aptuveni 70% tiek rasti no Latvenergo koncerna SEN (subsidētās elektroenerģijas nodoklis) ieņēmumu un dividenžu veidā.

Lai arī kopējā OIK ar 2016. gada 1.aprīli nemainīsies, atbilstoši obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinam, ir mainījies OI komponentes sadalījums starp koģenerācijas un atjaunīgo energoresursu komponentēm. No 1.aprīļa OI koģenerācijas komponente samazināsies līdz 1,625 centiem/kWh (šobrīd – 1,671 centi/kWh), savukārt atjaunīgo energoresursu komponente pieaugs līdz 1,054 centiem/kWh (šobrīd – 1,008 centi/kWh).

Salīdzinoši, 2015.gadā koģenerācijas elektrostaciju atbalsts ir samazinājies par 1%, ko galvenokārt noteica gāzes tarifu samazinājums, savukārt, atbalsts  atjaunīgajiem energoresursiem ir pieaudzis par 13%, ko galvenokārt izraisīja jaunu ražošanas jaudu ieviešana 2014. gada otrajā pusē un 2015.gadā. Atjaunīgo energoresursu īpatsvars pēc SEN nomaksas kopējās kompensējamās izmaksās ir pieaudzis līdz 40% (2014.gadā – 37%), AS “Latvenergo” koģenerācijas staciju jaudu maksājuma īpatsvars pēc SEN nomaksas kopējās OI izmaksās 2014. gadā ir faktiski nemainīgs – 38%, bet pārējo gāzes koģenerācijas staciju īpatsvars ir 22 %.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” no 2014. gada 1.aprīļa pilda publiskā tirgotāja pienākumus. Tam normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi iepirkt elektroenerģiju, kā arī veikt jaudas maksājumus ražotājiem, kuri ir ieguvuši tiesības uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem un efektīvās koģenerācijas procesā.