Par enerģijas iepirkumu no atbalstāmajām elektrības ražotnēm

Neviena no TV 3 raidījumā “Nekā personīga” 15.oktobrī pieminētajām elektroenerģijas ražotnēm nav saņēmušas atbalsta mehānisma maksājumus, jo tās neražo enerģiju.

Šoruden beidzas termiņš, līdz kuram bija jāpabeidz to spēkstaciju būvniecība, kuras Ekonomikas ministrijas atļaujas saņēma 2012.gadā. Ja projekts pabeigts un stacija darbojas, īpašnieki saražoto elektroenerģiju var pārdot par paaugstinātu cenu. Raidījumā tika minēti uzņēmumi SIA “Briedis Būve” (Saldus novads), SIA “Madonas eko” (Madona), SIA “Tektus” (Amatas pagasts), SIA “M parks” (Amatas pagasts) SIA “E Strenči” (Strenči), SIA “Elektro Rīdzene” (Cēsu novads), SIA “E Seda” (Strenču novads), SIA “Rīgas enerģija”, kuri saglabājuši darbības licences, bet darbību nav uzsākuši.

Andris Cakuls, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs, norāda: “2016.gadā Latvijā darbojās 403 elektrostacijas, kas valstī noteiktā kārtībā saņem atbalsta maksājumus par saražoto un realizēto enerģiju, kuras ražošanā izmanto atjaunīgos energoresursus vai īsteno enerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijas režīmā. Šajā spēkstacijās tiek saražots 1 503 GWh jeb 20.6% no Latvijā patērētās elektroenerģijas.”

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, Publiskā tirgotāja pienākumus un elektroenerģijas obligāto iepirkumu veic AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (EPT), kas enerģijas iepirkuma administrēšanu īsteno stingri reglamentētā kārtībā, uzraugot ražotāju darba režīmu un līguma nosacījumus.

Neatkarīgi no līguma noslēgšanas datuma obligātais iepirkums tiek īstenots no brīža, kad elektrostacija ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldes aktu un ir izsniegts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu. Lēmumu par līguma slēgšanu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem EPT. Raidījumā minētie komersanti līdz šim nav vērsušies pie EPT ar iesniegumu obligātā elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanai.

EPT interneta vietnē pieejama visa nepieciešamā informācija par enerģijas ražošanu un pieteikšanos atbalstam – dokumentācijas  saraksts,  līgumu paraugi, kontaktinformācija par obligātā elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanu,  noderīgas saites un cita svarīga informācija.