OIK kalkulators

Rezultāts

Datu ievades lauki

OIK atjaunojamie 0.00
biogāzes elektrostacijas 0.00
biomasas elektrostacijas 0.00
hidroelektrostacijas 0.00
vēja elektrostacijas 0.00
OIK koģenerācija 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu līdz 4MW 0.00
OIK par pieslēgumu 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu no 4MW līdz 100MW 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu 100MW un vairāk 0.00
Kopā: 0.00
PVN: 0.00

Kopā ar PVN: 00.00

Rezultāts

Datu ievades lauki

OIK atjaunojamie 0.00
biogāzes elektrostacijas 0.00
biomasas elektrostacijas 0.00
hidroelektrostacijas 0.00
vēja elektrostacijas 0.00
OIK koģenerācija 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu līdz 4MW 0.00
OIK par pieslēgumu 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu no 4MW līdz 100MW 0.00
koģenerācijas stacijas ar uzstādīto jaudu 100MW un vairāk 0.00
Kopā: 0.00
PVN: 0.00

Kopā ar PVN: 00.00

OIK kalkulators

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 5.panta (21.) daļu elektroenerģijas galalietotājiem laikposmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim piemēro obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pilnā apmērā.

OIK kalkulators ir informatīvs rīks, ar kura palīdzību ir iespējams noteikt obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksas pirms to samazinājuma piemērošanas analītisku sadalījumu pēc elektrostaciju izmantotajiem energoresursu veidiem un uzstādītajām jaudām

OIK kalkulatora aprēķinā izmantotas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtības, kas ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra.

Lai veiktu aprēķinus, lūdzu izvēlieties atbilstošu kalkulatora veidu!

OIK kalkulatora instrukcija privātpersonām

1. ievadiet savu vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās (kWh). Norādiet kopējo patēriņu arī tad, ja jums ir vairāku laika zonu skaitītājs
2. norādiet fāžu skaitu. Ja Jūsu objektā ir 3 fāžu pieslēgums, norādiet arī ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ampēros (A)
3. spiediet pogu “Aprēķināt”
4. skatiet kalkulatora rezultātu

OIK kalkulatora instrukcija juridiskām personām

1. ievadiet vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās (kWh)
2. norādiet sprieguma pakāpi:
a. ja sprieguma pakāpe ir 0.4 kV līnijas – norādiet fāžu skaitu. Ja Jūsu objektā ir 3 fāžu pieslēgums, norādiet arī ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ampēros (A)
b. ja sprieguma pakāpe ir 0.4 kV kopnes – norādiet ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ampēros (A)
c. pārējām sprieguma pakāpēm – norādiet atļauto slodzi kilovatos (kW)
3. spiediet pogu “Aprēķināt”
4. skatiet kalkulatora rezultātus

Informācija par pieslēgumiem ir pieejama AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv