Obligātās iepirkuma komponenšu vidējā vērtība 2020.gadā saglabāsies līdzšinējā apmērā

2019.gada 27.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome apstiprināja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2020.gada 1. janvāra.

Nākamgad vidējā OIK vērtība saglabāsies līdzšinējā apmērā 2,268 EUR centi/kWh jeb 22,68 EUR/MWh.

OIK komponentes aprēķinātas, apkopojot datus par 2019. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksām. Atbilstoši OI uzskaites datiem, kopējais OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjoms 2019.gadā ir plānots 1 255 GWh.

 

SPRK apstiprinātās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2020. gada 1.janvāra:
– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00704 EUR/kWh jeb 7,04 EUR/MWh;
– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00772 EUR/kWh jeb 7,72 EUR/MWh;
– fiksētā daļa (jaudas komponente) ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām un paliek nemainīga;
– summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,02268 EUR/kWh jeb 22,68 EUR/MWh apmērā.

 

Rēķinā par elektroenerģiju iekļautās obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksas analītisku sadalījumu pēc elektrostaciju izmantotajiem energoresursu veidiem un uzstādītajām jaudām varat noteikt, izmantojot AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā  pieejamo OIK kalkulatoru.