Obligātā iepirkuma izmaksu virs tirgus cenas prognoze 2017-2018.gadam

 

 4_EPT_2017_18

 6_EPT_2017_18

 8_EPT_2017_18