Notikusi AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” reorganizācija

Šī gada 31. martā notikusi akciju sabiedrības “Enerģijas publiskais tirgotājs” reorganizācija pārveidošanas ceļā. Publiskā tirgotāja tiesiskā forma ir mainīta no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību, bet tās nosaukums tagad ir SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Enerģijas publiskais tirgotājs” turpina veikt elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

Saskaņā ar Komerclikuma 337. panta otro daļu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Enerģijas publiskais tirgotājs” ir pārņēmusi visas akciju sabiedrības “Enerģijas publiskais tirgotājs” tiesības un saistības,iepriekš noslēgto līgumu saistību pārņemšanai grozījumi nav nepieciešami.

Sabiedrības vienotais reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, norēķinu rekvizīti un kontaktinformācija paliek bez izmaiņām.