Noslēdzies SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss

Noslēdzoties šī gada 9.februāra AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” akcionāru sapulces izsludinātajam SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētāja amata konkursam, akcionārs pieņēmis lēmumu par SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētāju iecelt Andri Cakulu.
Andris Cakuls enerģētikas nozarē darbojas ilgstoši, konkursā demonstrējot profesionālas zināšanas un pieredzi enerģijas obligātā iepirkuma procesā – tehnoloģiju un regulējumu pārzināšanu, pieredzi darbībā elektroenerģijas tirgū un balansējošās enerģijas tirgū. Iepriekš pildot AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētāja pienākumus, veiksmīgi izveidojis komandu, izpildījis ikgadējos uzņēmuma mērķus, paveicis visu obligātā iepirkuma elektrostaciju pārbaudi un piedalījies normatīvo aktu izstrādē. Darba pieredze iekļauj arī AS “Latvenergo” Enerģijas vairumtirdzniecības direktora un Finanšu direktora pienākumus. Iegūts Uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds Rīgas starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, pirms tam – inženiera-elektriķa specialitāte Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad Rīgas Tehniskā universitāte).