AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniedz apstiprināšanai samazinātas obligātā iepirkuma kompensācijas komponentes

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir aprēķinājis un iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai obligātā iepirkuma komponentes (OIK) nākamajam gadam. Atbilstoši aprēķinam OIK apmēra vidēja vērtība atbilstu 17,51 EUR/MWh, kas ir par 23% zemāka salīdzinājumā ar  līdzšinējo vērtību 22,68 EUR/MWh.

Salīdzinot ar 2020. gadu, ievērojami samazinājusies OIK no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā. Tādējādi paredzams, ka nākamajā gadā samazināsies arī kopējā OIK vērtība.

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” lūdz komisiju apstiprināt šādas obligātā iepirkuma komponentes no 2021. gada 1. janvāra:

– obligātā iepirkuma komponenti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, 0,00098 EUR/kWh jeb 0,98 EUR/MWh;
– obligātā iepirkuma komponenti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot atjaunīgos energoresursus, 0,00834 EUR/kWh jeb 8,34 EUR/MWh

OIK  samazinājums ir iespējams, jo Ministru kabinets šā gada 12.oktobrī ar rīkojumu Nr. 595 apstiprināja risinājumu lielākai valsts budžeta līdzfinansēšanai obligātā iepirkuma izmaksu segšanai, novirzot šim mērķim AS “Latvenergo” dividendes.

Saskaņā ar 14.09.2017. ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/24 apstiprinātās „Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 11., 12. un 14.  punktu publiskais tirgotājs aprēķina obligātās iepirkuma komponentes un vienlaicīgi ar obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu veidojošo izmaksu pamatojumu iesniedz aprēķinu regulatoram. Saskaņā ar Metodikas 18.1punktu publiskais tirgotājs neiesniedz apstiprināšanai jaudas komponentes un tās paliks nemainīgas līdz 2021. gada 31. decembrim.

Andris Cakuls
AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs