2019.gadā obligātā iepirkuma komponente saglabāsies līdzšinējā apmērā

2018.gada 28.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome apstiprināja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2019.gada 1.janvāra. OIK komponentes aprēķinātas, apkopojot datus par 2018. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas maksājumu izmaksām.

Nākamgad vidējā OIK vērtība saglabāsies līdzšinējā apmērā 2,268 EUR centi/kWh, taču ar būtiski mazāku valsts budžeta līdzfinansējumu, jo obligātā iepirkuma (OI) izmaksas virs tirgus cenas un garantētā maksa par uzstādīto jaudu (kopā) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kritušās par 40%.

Izmaksu samazinājumu, galvenokārt, ir sekmējis AS „Latvenergo” lēmums atteikties saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem Rīgas TEC no šā gada 1.janvāra, saņemot vienreizēju kompensāciju, kas tika finansēta, izmantojot AS “Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus, kā arī augstās Nord Pool Spot biržas cenas sauso laikapstākļu dēļ un mazāki OI apjomi.

Atbilstoši obligātā iepirkuma uzskaites datiem kopējais OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjoms 2018. gadā ir plānots 1 408 GWh apmērā, kas ir par 10 % mazāk nekā gadu iepriekš. Iepirkums no koģenerācijas stacijām plānots par 88,4 GWh jeb 9 % mazāks nekā gadu iepriekš, bet no elektrostacijām, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER – par 70,7 GWh jeb 12 % mazāks nekā pērn.

Kopā OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas virs tirgus cenas un garantētāmaksa par uzstādīto jaudu 2018. gadā ir plānoti 160,6 milj. EUR, kas ir par 105,7 milj. EUR jeb 40% mazāk nekā 2017. gadā. OI izmaksas virs tirgus cenas koģenerācijas stacijām plānots par 13,2 milj. EUR jeb 16 % mazāks nekā gadu iepriekš, bet elektrostacijām, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER – par 18,7 milj. EUR jeb 26 % mazāk nekā pērn. Savukārt garantētā maksa par uzstādīto jaudu – par 73,8 milj. EUR jeb 66% mazāk nekā 2017.gadā, un līdz ar to Rīgas TEC atbalsts ir samazinājies līdz 16 % no kopējām OI izmaksām.

SPRK apstiprinātās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes:

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00599 EUR/kWh jeb 5,99 EUR/MWh;

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00875 EUR/kWh jeb 8,75 EUR/MWh;

– jaudas komponentes paliek nemainīgas atbilstoši katra patērētāja pieslēguma jaudai;

– summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,02268 EUR/kWh jeb 22,68 EUR/MWh apmērā.