OIK kalkulators

Līdzšinējā maksa par OIK Jaunā maksa par OIK Starpība
€ 0 € 0 € 0
Līdzšinējā maksa par OIK Jaunā maksa par OIK Starpība
€ 0 € 0 € 0
Līdzšinējā maksa par OIK Jaunā maksa par OIK Starpība
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Līdzšinējā maksa par OIK Jaunā maksa par OIK Starpība
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

OIK kalkulators

No 2018. gada 1.janvāra ir ieviests un darbojas jauns Obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) finansēšanas modelis, OIK maksājumu dalot divās daļās – pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas.

2018.gada 23.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (SPRK) apstiprināja zemākas jaudas komponentes patērētāju norēķiniem par elektrību (spēkā no 01.07.2018)

2018.gada 28.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (SPRK) apstiprināja obligātā iepirkuma komponentes, kas sedz publiskā tirgotāja izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus. (spēkā no 01.01.2019)

Lūdzam ņemt vērā – ar kalkulatoru jūs varat aprēķināt izmaiņas maksā par OIK, kas ir viena no daļām maksai par elektrību, nevis izmaiņas kopējā ikmēneša maksājuma summā.

Lai veiktu aprēķinus, lūdzu, izvēlieties sev atbilstošo kalkulatora veidu!

OIK kalkulatora instrukcija privātpersonām

1. Ievadiet savu vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās (kWh). Norādiet kopējo patēriņu arī tad, ja jums ir vairāku laika zonu skaitītājs.
2. Norādiet fāžu skaitu. Ja Jūsu objektā ir 3 fāžu pieslēgums, norādiet arī ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ampēros (A).
3. Spiediet pogu “Aprēķināt”.
4. Skatiet kalkulatora rezultātus ar PVN (21 %) vai bez tā.

OIK kalkulatora instrukcija juridiskām personām

1. Ievadiet savu vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās (kWh).
2. Norādiet sprieguma pakāpi.
2.1. Ja jūsu sprieguma pakāpe ir 0.4 kV līnijas – norādiet jūsu objekta sadales pakalpojumu tarifa veidu. Informācija par to ir pieejama AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.
2.2. Ja jūsu sprieguma pakāpe ir 0.4 kV kopnes – ievadiet esošo ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu jeb ampēru skaitu jūsu objektā.
2.3. Ja jūsu sprieguma pakāpe ir 6-20 kV līnijas vai kopnes – norādiet atļauto slodzi kilovatos (kW).
3. Spiediet pogu “Aprēķināt”.
4. Skatiet kalkulatora rezultātus ar PVN (21 %) vai bez tā.